Now showing items 1-20 of 35

 • Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach 

  Tkáč, Peter
  Práca sa zaoberá princípmi autentizácie, autorizácie a účtovania v paketových mobilných sieťach. V práci je popísaný vývoj mobilných sietí štvrtej generácie, architektúra týchto sietí a funkcie jednotlivých častí siete. ...
 • Battery Electric Vehicle Charging and Operating Costs Analysis 

  Zajac, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with issues of battery electric vehicle charging. Key mechanisms are defined and the possibilities of charging station designs are presented. Active charging stations, their advantages and impacts on grid ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Design přenosného generátoru na nedoplňovatelné LPG kartuše 

  Vevera, Tomáš
  Tématem této práce je design přenosného generátoru na nedoplňovatlné LPG kartuše, cílem je tedy vytvořit lehký mobilní zdroj elektřiny. Toho bylo dosaženo použitím rotačního motoru. Přidáním power banky do generátoru je ...
 • Elektrická a hybridní vozidla 

  Kosík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání poznatků o elektrických a hybridních vozidlech a jejich vývojem. První část práce pojednává o elektrických vozidlech, jejich historii a možným vývojem, kterým se tato vozidla ...
 • Elektromobilita, řešení infrastruktury pro domácnosti a společnosti 

  Ďuračka, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie prehľadu súčasného stavu poznania v oblasti rôznych spôsobov nabíjania elektromobilov, problematiky domácich nabíjacích staníc a batériových úložísk. Úvod práce je zameraný na ...
 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Infrastruktura pro elektromobilitu 

  Smutková, Karolína
  Tato práce se zabývá problematikou nabíjení elektromobilů, do níž spadá množství dílčích otázek. Poskytuje přehled o současných technických řešeních nabíjecích stanic, konektorů, komunikace vozidlo – nabíječka v průběhu ...
 • Inteligentní Li-ion akumulátor 

  Prachař, Vojtěch
  Práce se zabývá lithiovými akumulátory s elektronikou složenými do celku nazývanými „Inteligentní baterie“. V rámci práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti těchto akumulátorů a je navržen a vyroben obvod, který tyto ...
 • Li-ion trakční akumulátor 28V/40Ah pro elektrokolo 

  Bartošek, Martin
  Práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro pohon elektrokola. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením 18650 od firmy Sanyo, které jsou serio-paralelně ...
 • Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií 

  Husník, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií s podporou článků NiCd, NiMH a Li-Ion. Těžištěm celého projektu je kromě nabíjecích obvodů především řídící firmware mikroprocesoru s implementovanými ...
 • Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií 

  Džama, Igor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií. Práce obsahuje obvodové schéma zapojení výsledné nabíječky. V této práci je vytvořen funkční software pro řízení této nabíječky. Nabíječka ...
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Zajac, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce sú elektrické vozidlá a ich nabíjanie. V prvej časti je uvedená kategorizácia elektrických vozidiel spolu s popisom akumulátorov využívaných v EV a ich základných vlastností. Následne sú definované ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Návrh a implementace autonomního dokování mobilního robotu 

  Čepl, Miroslav
  Práce se zabývá implementací dokovacího algoritmu pro mobilní robot za pomocí vizuálních markerů. Nejprve jsou prozkoumána již realizovaná řešení, následně je navrhnut dokovací systém. Návrh je ověřen testovacím měřením ...
 • Návrh regulátoru pro větrnou turbínu 

  Kowalczyk, Wiktor
  Bakalářská práce se zabývá regulací nabíjení olověných akumulátorů pomocí větrné turbíny o výkonu 300 W. Práce je rozdělená do čtyř částí. První se zabývá problematikou regulátorů nabíjení olověných baterií a definicí ...
 • Přeplňovaný zážehový motor mechanickým dmychadlem 

  Janíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného mechanického dmychadla pro spolupráci se zážehovým spalovacím motorem Honda K20A2. První část je věnována rešerši, týkající se problematiky přeplňování a stručného popisu jednotlivých ...
 • Přeplňování motoru turbodmychadlem 

  Zelko, Lukáš
  Práca rešeršnej povahy je primárne zameraná na zvyšovanie výkonu a dosiahnutie vysokého plniaceho tlaku už pri nízkych otáčkach motora. V práci sú uvedené trendy preplňovania, ktoré zatiaľ neboli využité v masovej aplikácií ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vrána, Jan
  Při přeplňování se uplatnily především dva způsoby – přeplňování turbodmychadly nebo mechanickým kompresorem. Cílem práce bylo porovnání ideálních cyklů nepřeplňovaných motorů s ideálními cykly přeplňovaných motorů, uvést ...
 • Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií 

  Musil, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií ...