Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza vlivu hromadného nasazení elektromobilů a plug-in hybridů na elektrickou síť 

  Přikryl, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou vlivu hromadného nasazení elektromobilů a plug-in hybridů do běţného provozu a jeho dopad na charakter elektrické sítě. Je v ní proveden rozbor a zhodnocení těchto vozidel v rámci současné ...
 • Autonomous Charging Stations For Drones 

  Janoušek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with autonomous charging station for drones. In the first one, the term "charging station" is analyzed in the context of its applicability. Then, section characterizes the process of charging and description ...
 • Battery Electric Vehicle Charging and Operating Costs Analysis 

  Zajac, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with issues of battery electric vehicle charging. Key mechanisms are defined and the possibilities of charging station designs are presented. Active charging stations, their advantages and impacts on grid ...
 • Design robotického sběrače golfových míčků 

  Myška, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvořit robotický sběrač golfových míčků a dobíjecí stanici, tedy systém, který automatizuje proces sběru míčů na golfových cvičných plochách. Robot nahradí lidskou manuální činnost ve sběru a ...
 • Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

  Leitman, Valentín
  Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ...
 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Zajac, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce sú elektrické vozidlá a ich nabíjanie. V prvej časti je uvedená kategorizácia elektrických vozidiel spolu s popisom akumulátorov využívaných v EV a ich základných vlastností. Následne sú definované ...
 • Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu 

  Adámek, Roman
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty. Dále je v práci řešena ...
 • Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG 

  Vojtěch, Jan
  V práci je proveden rozbor legislativních a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky, které nastavují cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, popřípadě 2040. Samostatné kapitola je věnována národním ...
 • Vyhodnocení stávající infrastruktury DS k potenciálnímu rozvoji nabíjecích stanic ve vybrané oblasti 

  Hýsek, David
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením infrastruktury nabíjecích stanic a rozvoje rychlonabíjecích stanic. V první části práce jsou popsány základní režimy nabíjení a parametry vybraných nabíječek. V druhé části práce je ...
 • Vytápění elektromobilů 

  Kolomazník, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je formou rešerše popsat způsoby vytápění interiéru elektromobilů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se obecně problematiky elektromobility. Ta je pak dále rozvedena s ...