Now showing items 1-2 of 2

  • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

    Mikulka, David
    Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
  • Spiritualita Ostrava !!! 

    Obr, Patrik
    Tématem diplomové práce je návrh křesťanského komunitního a duchovního centra u kostela sv. Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Stavební program odpovídá spádové oblasti Kunčiček a jeho součástí je stávající budova ...