Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza vlastností dat prezentovaných v informačních dashboardech 

  Loginova, Natalya
  Tato práce je věnována studiu některých aspektů použitelnosti vizualizace dat v informačních dashboardech. Cílem této práce je navrhnout model popisující vybrané druhy dat, které jsou nejčastěji používané v informačních ...
 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Komponenta grafů pro .NET 

  Riedl, Pavel
  V současné době, kdy k osobním počítačům usedá stále více uživatelů, jsou kladeny nároky na jednoduchost a přehlednost vytvořených programů. Jeden ze způsobů, kterým lze jejich práci ulehčit, je tvorba grafických uživatelských ...
 • Návrh databáze SQL pro drogistickou firmu 

  Zegzulka, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro firemní využití v jazyku SQL. Výsledek by měl být použitelný pro podnik Iveta Šťastníková – výroba a distribuce drogerie, ve kterém se vyrábí drogistické zboží. Primárně ...
 • Použití moderních komunikačních formátů pro implementaci informačního systému 

  Pála, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků a tvorbou prototypu informačního systému hasičské sportovní ligy. Ten vychází z dosavadní verze postavené na obecném publikačním systému, jehož možnosti nedostačují požadavkům na ...
 • Průběh zakázky firmou z pohledu informačních systémů 

  Dostál, Jaroslav
  V první části bakalářské práce je popsána firma, její pozice na trhu a působení vnitřních i vnějších vlivů na probíhající procesy ve firmě. Dále je zpracována teorie řízení firmy, jak z pohledu uspořádání řídících činitelů, ...
 • Strategie rozvoje měst v Sýrii 

  Touchan, Shourouk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Kulturní centra rostou v Sýrii v průběhu času na různých místech .Při údržbě těchto center po dlouhé věky, je jasný rozdíl mezi hranicemi města a okolní země, venkovských a přírodních oblastí.Populační exploze v centrálních ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...
 • Využití evropských zkušeností při obnově válkou zničených měst v Sýrii – příklad města Aleppo 

  Touchan, Shourouk
  • Výzkum se zaměřuje na studium plánování a rekonstrukce města Aleppa po vnitřních konfliktech a občanských válkách. • Za příklad bylo uvedeno město Berlín jakožto demonstrace evropské zkušenosti v ohledu čelení destrukci ...