Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a zpracování informačních stránek - dashboardů 

  Jelenčíková, Adriána
  Dashboardy sú často používaným vizualizačným nástrojom pre zobrazovanie informácií v zrozumiteľnej forme užívateľovi. Vzhľadom na to, že každý užívateľ vníma zobrazené informácie zľahka odlišným spôsobom, nie je možné ...
 • Analýza vlastností diagramů určených pro prezentaci dat v informačních dashboardech 

  Barič, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu diagramov určených pre prezentáciu dát v informačných dashboardoch. Predstavuje úvod do procesu tvorby dashboardov, základné princípy dizajnu a ľudského vnímania. ...
 • Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici 

  Moltaš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou psaní uživatele na klávesnici v systému Windows. Je zde popsána technika hmatové metody sloužící pro rychlé psaní na klávesnici. Dále jsou v práci rozvedeny možnosti zachytávání ...
 • Nástroj pro snadné generování grafů na webu 

  Homola, Antonín
  Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro snadné generování grafů na webu. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům a programátorům vytváření grafů ze vstupních dat. Nástroj umožňuje plně automatické nebo poloautomatické ...
 • Návrh projektu rekonstrukce kanceláří 

  Borek, Martin
  Práce se zaměřuje na využití softwarové podpory pro využití metod síťové analýzy při rekonstrukci kanceláří pro firmu Robotrio, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, jimž je třeba porozumět pro ...
 • Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě 

  Hirš, Petr
  V diplomovém projektu jsem se zaměřil na analýzu současné implementace reputačního systému. Zabývám se především analýzou a návrhem možných rozšíření uživatelského rozhraní reputačního systému. V analýze zmiňuji alternativy ...
 • Vizualizace statistických dat České republiky 

  Rybnikářová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení ...
 • Webový systém pro sledování sportovních výkonů 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webovému tréninkovému deníku pro sportovce a trenéry v běhu na lyžích. V současné podobě je deník veden v tabulkách Microsoft Excel se specifickou strukturou. Deník ve formátu Microsoft Excel ...
 • Zpráva o Ateliéru grafického designu 1 

  Klímová, Nela
  Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.