Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

    Ripel, Tomáš
    Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...
  • Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel 

    Fojtášek, Jan
    Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních ...