Now showing items 1-1 of 1

  • Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu 

    Beníčková, Romana
    Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části ...