Now showing items 1-2 of 2

  • Chemické technologie obrábění 

    Macháček, David
    Tato bakalářská práce popisuje nejpoužívanější metody chemického obrábění v průmyslu. Jsou zde rozepsány principy jednotlivých metod, jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti používaných ...
  • Metody nekonvenčního obrábění 

    Exnerová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního ...