Now showing items 1-1 of 1

  • Prevence závažných chemických havárií 

    Koutský, Tomáš
    Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...