Now showing items 1-2 of 2

  • Chemická analýza a-CSi:H a a-CSiO:H vrstev 

    Olivová, Lucie
    Plazmochemická depozice z plynné fáze je perspektivní technologií pro přípravu materiálů ve formě tenkých vrstev s řízenými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které mohou být dle potřeby ovlivněny změnou vstupních prekurzorů ...
  • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

    Foral, Jakub
    Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...