Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích 

    Křištof, Adam
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik a na dodržení zákonných předpisů pro práci ve výukových laboratoří Fakulty chemické VUT v Brně. K posouzení byl využit vlastní úsudek založený na práci v daných praktikách, pro ...
  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Poláček, Tomáš
    Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...