Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zvyšování trvanlivosti stříkaných betonů 

    Merta, Michael
    Bakalářská práce se zabývá problematikou stříkaných betonů a možnostmi zvyšování jejich trvanlivosti. Teoretická část je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se stříkaných betonů. Je kladen ...