Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

    Prudíková, Alena
    Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
  • Titan, jeho slitiny a intermetalika pro bilologické a průmyslové aplikace 

    Vespalec, Vítězslav
    Tvorba této bakalářské práce byla provedena formou literární rešerše, která shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V první kapitole je uvedena historie výroby a použití titanu. Následující kapitola obsahuje ...