Now showing items 1-4 of 4

 • Nehody a havárie v průmyslu 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Poláček, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...
 • Využití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sboru 

  Racek, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na využití infračervené spektrometrie u Hasičského záchranného sboru ČR. K této práci byl využit nový mobilní spektrometr True Defender FT firmy Ahura, zapůjčený z Institutu ochrany obyvatelstva ...
 • Význam řasových testů v hodnocení ekotoxicity 

  Chovanec, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium řasových testů. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o veškerých způsobech testování ekotoxicity na řasách. Práce se zabývá stručným popisem řas, jakožto ...