Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti uplatnění tuhých zbytků ze spaloven komunálního odpadu 

    Melicher, Daniel
    V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov, predovšetkým v stavebníctve. Cieľom práce je testovanie rôznych úprav surových tuhých zbytkov zo spaľovní odpadov. Tieto sekundárne ...
  • Výroba sádrových tvárnic z chemosádrovce 

    Skoupil, Zbyněk
    Práce se zabývá výrobou sádrových tvárnic z chemosádrovce a v návaznosti na předchozí výzkum ústavu technologie stavebních hmot a dílců je cílem diplomové práce optimalizace složení surovinové báze. V první části se práce ...