Now showing items 1-5 of 5

 • Charakteristika moravských vín odrůdy Pálava 

  Horáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickou charakterizací vín odrůdy Pálava a možností využití chemické analýzy vín k ověření geografického původu moravských vín odrůdy Pálava. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány ...
 • Studium autenticity kávy různého geografického původu 

  Flegr, Šimon
  Diplomová práce rozebírá problematiku autenticity kávy, s důrazem na autenticitu geografického původu a její aspekty. V teoretické části je rozebrán botanický původ kávy, technologie zpracování, chemický obsah hlavních ...
 • Studium autenticity koření a kořenících přípravků 

  Štursa, Václav
  Tato dizertační práce se zabývá problematikou ověřování geografické autenticity různých druhů koření a kořenících přípravků. Jako vzorky byly zvoleny česnek (Allium sativum), mletá paprika (Capsicum anuum) a sušená mrkev ...
 • Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for Material Analysis 

  Pořízka, Pavel
  Tato doktorská práce je zaměřena na vývoj algoritmu ke zpracování dat naměřených zařízením pro spektrometrii laserem indukovaného plazmatu (angl. LIBS). Zařízení LIBS s tímto algoritmem by mělo být následně schopno provést ...
 • Využití analytických technik a chemometrie k autentifikaci vín 

  Pořízka, Jaromír
  Tato dizertační práce se zabývá využitím analytických technik ke stanovení prvkového profilu vín doplněné o analýzu vybraných polyfenolických látek. Pro účely prvkové analýzy byly použity dvě spektrometrické techniky a to ...