Now showing items 1-18 of 18

 • Centrum Ponava Brno, Královo Pole 

  Pieleszová, Katarzyna
  Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér „Brněnské nábřeží a kulturní čtvrť Ponava“. Tato práce byla zaměřena na komplexní urbanisticko-architektonické řešení oblasti kolem bývalých Jaselských kasáren, ...
 • Design koloběžky 

  Oulehla, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá designem dětské koloběžky vyšší cenové kategorie. Řeší základní ergonomické problémy jako je váha stroje, výška a délka nášlapné plochy či výška řídítek. Cílem návrhu je vyřešit tyto problémy ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Mezník, Lukáš
  Diplomová práce řeší návrh novostavby dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Řešené území se nachází v hodnotné krajině CHKO Moravského krasu nedaleko Císařské jeskyně, která je využívána v léčebném procesu. ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Skládaná, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh architektonické studie novostavby dětské léčebny se speleoterapií. Objekt je situován do obce Ostrov u Macochy, která se nachází v CHKO Moravský kras. Hlavním cílem bylo stavbu co nejvíce ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Vencovská, Tereza
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie na téma Dětská léčebna Ostrov u Macochy. Zadáním této diplomové práce je návrh novostavby léčebny pro děti využívající metody speleoterapie v blízké Císařské ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

  Promna, Denisa
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co ...
 • Mateřská škola 

  Ambrožová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního celku mateřské školky v Křenovicích (okres Vyškov). Objekt je rozdělený na 3 funkční části. Prostřední část je navržena jako dvoupodlažní, zbylé 2 části jsou jednopodlažní. ...
 • Mateřská škola na Obilním trhu v Brně 

  Studnička, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mateřské školy v Brně. Jedná se o zařízení o dvou třídách, každá o maximální kapacitě 24 dětí, bez vlastní kuchyně a prádelny. Zadaný pozemek navazuje ze severní strany prolukou na ...
 • Mateřská škola na Obilním trhu v Brně 

  Kukuts, Olga
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby mateřské školy. Cílem projektu bylo vytvořit co nejvíc ...
 • Mateřská škola na Obilním trhu v Brně 

  Kukuts, Olga
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby mateřské školy. Cílem projektu bylo vytvořit co nejvíc ...
 • Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí 

  Guryča, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, ...
 • Návrh na realizaci příměstského tenisového tábora pro děti 

  Kristiánová, Nikol
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského tenisového tábora pro děti, který každoročně pořádá vysokoškolský ústav CESA VUT v Brně. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy 

  Skrovná, Nicole
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy pro děti. Předmětem podnikání je organizování sportovní činnosti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. ...
 • Podnikatelský záměr - Fotbalový kemp pro děti od 7-12 let 

  Majda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání fotbalového kempu pro děti ve věku od 7 do 12 let. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, sestavení marketingového mixu, kalkulace a ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...
 • Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti 

  Bechná, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního sportovního tábora pro děti. Zaměřuje se na strategické analýzy, především na analýzu konkurenčního prostředí, marketingový mix, kalkulace ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Véghová, Renáta
  Cieľom práce bolo navrhnúť školské stavby zodpovedajúce súčasným trendom a zároveň nadviazať a ďalej rozvíjať koncept urbanistického rozvoja Černé louky.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Záthurecká, Zuzana
  Školské budovy sú navrhnuté mimo územia Černej Louky ale s bezprostrednou náväznosťou na ňu, na parcele, ktorá sa nachádza medzi riekou Ostravicou, Černou Loukou a plánovanou obytnou štvrťou Novej Karolíny. S orientáciou ...