Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty 

  Szlaur, Vít
  Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové ...
 • Anatomy of Biometric Passports 

  Malčík, Dominik; Drahanský, Martin (NEUVEDEN, 2012-07-18)
  Travelling is becoming available for more and more people. Millions of people are on a way every day. That is why a better control over global human transfer and a more reliable identity check is desired. A recent trend ...
 • Bezdrátový přenos zvuku 

  Jeřábek, Vojtěch
  Tématem práce je možnost využití modulu obvodu nRF24L01+ pro bezdrátový přenos zvuku, s co nejmenším možným zpožděním, co nejlepší spolehlivostí a co největší kvalitou přenášeného zvuku. První část se zabývá vnitřní ...
 • Bezkontaktní platby – budoucnost platebních karet 

  Chludilová, Eliška
  Tato diplomová práce pojednává o vývoji platebních nástrojů, bezkontaktních technologií a nástrojů bezkontaktního placení. Práce popisuje záměry karetních asociací VISA a MasterCard v oblasti bezkontaktního placení. Dále ...
 • Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin 

  Urbánek, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových ...
 • Deskové stavební materiály na bázi organických plniv 

  Konečný, Dalibor
  Tato práce prozkoumává dosavadní aplikace obnovitelných surovin ve stavebních materiálech u nás i v zahraničí. Na základě zjištěných informací je předložen návrh substituce dřeva jinou obnovitelnou surovinou pro výrobu ...
 • Dopravník třísek 

  Horák, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dopravníku zvoleného na základě rešerše. V práci je popsáno k jakému účelu se dopravník třísek používá a jakým způsobem pracuje. Je zde popsáno podle jakých parametrů ...
 • Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů 

  Malčík, Dominik
  Cílem této práce je vypracovat úvod do problematiky pouzdření, resp. odpouzdřování čipů. Dále zde můžete nalézt metodický postup k získání a rozpouzdření konkrétních čipů. Konečným výsledkem je získání snímků čipu pomocí ...
 • Návrh a realizace automaticky parametrizovatelného tape-in-feederu. 

  Zmítko, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí parametrizovatelného tape in feederu, který je odnímatelnou součástí programovacího automatu Storm. Tape in feeder je zařízení určené ke strojovému dávkování čipů do ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Návrh stopkové frézy s břity z PKD 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové ...
 • Optimalizace technologie a detekce defektů keramických struktur 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou defektů v keramických strukturách a pouz-drech, jejich detekcí a následnou optimalizací výrobního procesu, aby došlo k eliminaci těchto vad. První kapitola shrnuje keramické materiály v ...
 • Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální ...
 • Optimalizace výroby hřídele řízení 

  Hlavinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech ...
 • Ovlivnění vlastností stavebních materiálů s organickým plnivem změnami vlhkosti 

  Vasas, Silvestr
  Práce je zaměřena problematiku rozměrových změn stavebních materiálů s obsahem organického plniva, v souvislosti se změnami vlhkosti okolního prostředí, v němž se daný materiál nachází. Rešerše poznatků především z vědecké ...
 • Senzory plynů založené na 1D a 2D materiálech 

  Brodský, Jan
  V této práci jsou popsány obecné vlastnosti základních senzorů plynů, zaměřuje se zejména na chemorezistivní typ a chemicky citlivý unipolární tranzistor, kterým se dále věnuje v praktické části. Dále popisuje vlastnosti ...
 • Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby. 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést simulaci průběhu řezných sil při frézování válcovou frézou. Úvodní část práce je věnována technologii frézování, nástrojům pro frézování a řezným materiálům. Další část práce je zaměřena na ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru v jazyce C++ a grafickým výstupem pomocí OpenGL pro snímání tribun objektivy kamer s různými parametry tak, aby byly předem známy výstupy uživatelské konfigurace objektivů s cílem ...
 • Systém identifikace poruch pájeného spoje 

  Vejmola, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému identifikace poruch na pájených spojích z již existujícího systému, který je však omezen závislostí na obsluze systému lidským faktorem. Inovovaný systém nám tedy poskytne ...
 • Univerzální řídící jednotka technologických procesů 

  Gogola, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou univerzálnej riadiacej jednotky technologických procesov v potravinárskom priemysle. Úlohou tejto práce je vytvoriť zariadenie, ktoré je schopné vzhľadom na žiadanú ...