Now showing items 1-1 of 1

  • Štěpkovač dřeva - efektivita 

    Šulák, Petr
    Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače na klestí. V teoretické části se věnuji mechanickým vlastnostem zpracovávaného materiálu. Dále uvádím jednotlivé druhy štěpkovačů a drtičů. V praktické části jsou základní ...