Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace systému CoroTurn Prime 

    Hoferica, Patrik
    Táto bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou a aplikáciou systému sústruženia CoroTurn®Prime od spoločnosti SANDVIK CZ s.r.o. Súčasťou práce je charakteristika a zhodnotenie aktuálnej technológie výroby súčiastky, ...
  • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

    Sismilich, Vladimír
    V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...