Now showing items 1-14 of 14

 • Chladicí okruh pro formulový motor 

  Bastl, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh chladicího systému motoru vozu formulového typu. Cílem je seznámit se s chladicími systémy vozů Formula Student/SAE a pravidly soutěže. Na základě známého motoru zjistit počáteční ...
 • Hydrostatický pohon pojezdového ústrojí harvestoru 

  Dano, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh vhodného hydrostatického pohonu pre malý harvestor. V prvej časti sa práca zaoberá konštrukciou harvestorov a súčasnými koncepciami riešenia pojazdu harvestora. V druhej časti sa ...
 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...
 • Koncepční návrh zástavby tepelného spínače do konstrukce družice 

  Vrba, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány ...
 • Konstrukce klimatické komory 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí klimatické komory, která umožňuje plynulou změnu teploty vzduchu v rozmezí -10 až 50 °C a plynulou změnu relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 10 až 90 %. Komora bude napojena na ...
 • Konstrukční řešení a směry technického vývoje vozidel Formule Student 

  Adámek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií a vývojem a především současnými trendy soutežesoutěže Formula Student/SAE. Větší část práce je věnována komplexnímu shrnutí konstrukčních řešení vozidel a konstrukčních celků ...
 • Návrh řešení chladiče elektrického komponentu automobilového světlometu 

  Větrovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení chladiče elektronického komponentu. Práce se zaměřuje na současné provedení LED signálních funkcí používaných v moderních automobilových světlometech a na nové konstrukční ...
 • Návrh testovacího zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem 

  Gerák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem. Cílem práce je zjistit potřebné parametry testovaných chladičů a na základě získaných dat navrhnout hydraulický okruh včetně ...
 • Návrh vodního chladiče pro formulový motor 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor chladičů a chladících systémů použitých ve vozech účastnících se soutěže Formula Student/SAE. Dále na základě vstupních podmínek provést základní výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Revize a návrh úprav chladícího systému smykem řízených nakladačů B861, B961 

  Bečka, Pavel
  Cílem této diplomové práce je revize chladicího systému smykem řízeného nakladače „BOBEK“ B861, B961 a jeho případná optimalizace tak, aby nedocházelo k přehřívání hydraulického systému, ani motoru nakladače. V první části ...
 • Snižujícího měnič napětí 

  Koutný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením řešení a konstrukcí stejnosměrných napěťových měničů. Nejprve jsou popsány jednotlivé typy měničů, z kterých následně vybereme typy zdrojů pro konstrukci. V dalších kapitolách se práce ...
 • Tepelná analýza Gunnovy diody 

  Chára, Pavel
  Cílem bakalářské práce byla tepelná analýza Gunnovy diody. Model Gunnovy diody zahrnující tepelné jevy byl analyzován programem COMSOL Multiphysics. Dalším úkolem bylo navrhnout pro diodu vhodný chladič a jeho správnou ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Vacková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...
 • Zkušební stav pro zkoušení chladičů 

  Kleger, Ondřej
  Emisní limity a ekonomická situace tlačí přes kupující sílu výrobce automobilu k tvorbě úspornějších vozidel. Jedním z prvků jenž může nepřímo snížit např. spotřebu paliva je chladič spalovacího agregátu. Konstrukce tohoto ...