Now showing items 1-7 of 7

 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody 

  Šopíková, Lucie
  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce ...
 • Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue 

  Ručka, Jan; Rajnochová, Markéta (MM Science Journal, 2017-12-01)
  The paper focuses on the drinking water supply with public water mains without the use of disinfectant residues in the transported water. This method of delivering drinking water can only be considered if a sufficient ...
 • Studium fotochlorace polyolefinů 

  Kučera, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou heterogenní fotochlorace polyolefinů, především polypropylenu. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dostupné informace o vlastnostech, výrobě a použití chlorovaných polyolefinů, ...
 • Uplatnění chlorace při dezinfekci veřejných bazénových vod 

  Wagnerová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod ...
 • Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks 

  Cuesta Cordoba, Gustavo Andres; Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav (Elsevier, 2014-04-30)
  The purpose of the research is to assess chlorine concentration in WDS using statistical models based on ANN in combination with Monte-Carlo. This approach offers advantages in contrast to the generally use methods for ...
 • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

  Rajnochová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...