Now showing items 1-8 of 8

 • Behaviorální aspekty ekonomických vztahů, organizací a marketingu v rámci Ruské federace 

  Romášek, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o politických, ekonomických a především sociálně-kulturních aspektech, které mají vliv na mezinárodní obchod, organizace a marketing týkající se Ruské federace, jež jsou dány do kontextu ...
 • Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 

  Bilavčík, Martin
  Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků ...
 • Marketingový výzkum maloobchodního trhu 

  Nesvačilová, Dana
  Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, ...
 • Návrh komunikační strategie produktu 

  Zavřelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení komunikace značky intimní hygieny Lactacyd společnosti Omega Pharma. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. Ve druhé části ...
 • Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby 

  Gregorová, Jitka
  Diplomová práce s názvem Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby se věnuje návrhu metodiky vybraných produktů pojišťoven pro fyzické osoby s ohledem na jejich potřeby a náklady na toto pojištění. ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Indrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ. Teoretická část práce vychází ze základních poznatků o zákazníkovi, metod měření spokojenosti a marketingového výzkumu. V analytické části ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Vymětalová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Na základě dílčích analýz a vlastního průzkumu jsou stanovena opatření vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. V první části ...
 • Výzkum spokojenosti zákazníků 

  Rodan, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část ...