Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

    Danč, Radek
    Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
  • Spokojenost zákazníků 

    Němec, Filip
    Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní analýzy a testu kontingence a návrh opatření, která ...