Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr firmy 

    Slámová, Veronika
    Bakalářská práce se zabývá navržením podnikatelského záměru pro oblast chovu a výcviku psů. Tato činnost bude provozována na základě živnostenského oprávnění po dobu studií na vysoké škole. Výstupem práce je zhotovení ...