Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podklady na zrealizování podnikatelského záměru. Přesným záměrem je zřízení chráněného bydlení. Tento objekt bude sloužit k ubytování a poskytování péči lidem, kteří se o sebe už ...
 • Posouzení rizik chráněného bydlení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé sociální situaci. V teoretické části práce budou ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Koželouhová, Anna
  Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. ...