Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické vyhlazení 3D modelů kraniální embryonální myší chrupavky 

  Kočendová, Kateřina
  Práce je zaměřena na vyhlazování 3D modelů ručně segmentované kraniofaciální chrupavčité tkáně myších embryí. Při procesu ruční segmentace dochází ve výsledných modelech ke tvorbě artefaktů a nepřesností, které je potřeba ...
 • Biomechanická studie ruky 

  Krpalek, David
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti zápěstí člověka a příslušné totální náhrady, umožňujícího navrácení pohyblivosti ruky přibližující se fyziologickému stavu po traumatických a degenerativních onemocnění. Léčení ...
 • Biotribology of Synovial Cartilage: A New Method for Visualization of Lubricating Film and Simultaneous Measurement of the Friction Coefficient 

  Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Rebenda, David; Nečas, David; Křupka, Ivan (MDPI, 2020-04-30)
  A healthy natural synovial joint is very important for painless active movement of the natural musculoskeletal system. The right functioning of natural synovial joints ensures well lubricated contact surfaces with a very ...
 • Konstrukční návrh prvků tribometru s recipročním pohybem 

  Dražka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prvků pro tribometr s recipročním pohybem. Na základě stávajících výzkumů je sestaveno několik koncepčních řešení, z nichž je vybráno to nejvhodnější pro danou aplikaci. Tribometr bude ...
 • Měření tření v lidských kloubech 

  Šnejdar, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá tribologií reálných kloubů. Cílem práce je objasnění vlivu vybraných provozních podmínek na vývoj součinitele smykového tření. Jedná se zejména o rychlost, zatížení a rehydrataci. Experimentální ...
 • Návrh simulátoru pro analýzu tření v kolenním kloubu 

  Dobrovolná, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení simulujícího kinematiku kolenního kloubu. Okrajové podmínky se inspirují normou ISO 14243-3 a na jejich základě následuje výběr vhodných komponentů. Simulátor bude schopen ...
 • Vypracování a zavedení metodiky na stanovení osových proteinů 

  Hruzík, Ondřej
  Osový protein agrekanu má významný podíl na správnou funkci kloubní chrupavky. Jeho nedostatek nebo strukturální porušení může být příčinou její nedostatečné funkce. Pro studium produkce agrekanu byla použita kultura ...
 • Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci 

  Němcová, Simona
  Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker ...