Now showing items 1-2 of 2

  • Speciální snímače délky 

    Pavliš, Jakub
    Tato bakalářská práce obsahuje teoretický popis vybraných snímačů délky s důrazem na indukčnostní a optické snímače. Hlavním přínosem práce je návrh a realizace speciálního indukčnostního snímače s malou přítlačnou silou ...
  • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Toman, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...