Now showing items 1-2 of 2

  • Mykotoxiny v kvašených nápojích 

    Martiník, Jan
    Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní a hub, které napadají obiloviny, hrozny vína nebo jablka, které se používají na přípravu kvašených nápojů. Tato práce se zaměřuje na mykotoxin patulin, který se primárně ...
  • Podnikatelský záměr 

    Miholová, Barbora
    Hlavní náplní této diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmu zabývající se distribucí cideru do České republiky. Tato práce zohledňuje teoretická východiska jako jsou aktuální právní předpisy ...