Now showing items 1-20 of 25

 • Bezbariérový rodinný dům v Pustiměři 

  Hopfingerová, Marie
  Jedná se o rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je řešen jako bezbariérový pro osobu s omezenou schopností pohybu. Je použit systém Heluz. Zastřešení hlavní části domu je řešeno sedlovou střechou, nad garáží plochou střechou.
 • Bytový dům 

  Sotolář, Václav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Velké Bíteši, ve formě části projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o čtyřpodlažní celopodsklepený objekt s jedním podzemním ...
 • Bytový dům, Střelice 

  Vaníček, Marek
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Střelicích, ve formě části projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt s dvěma nadzemními ...
 • Domov pokojného stáří 

  Sviták, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace stavební části pro provádění novostavby domova pro seniory ve Slavkově u Brna. Objekt má jedno podzemní a dvě respektive tři nadzemní podlaží. Projektovaná kapacita domova ...
 • Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

  Tománková, Marie
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a zastřešený ...
 • Ekonomická výhodnost způsobu provedení stavební konstrukce při výstavbě rodinného domu 

  Šerejchová, Petra
  Předmětem této diplomové práce je ekonomická výhodnost způsobu provedení stavební konstrukce při výstavbě rodinného domu. Teoretická část se zabývá tématikou cen, nákladů, stanovení rozpočtu a různými druhy materiálů pro ...
 • Florbalové centrum Innebandy 

  Sauer, Vít
  Obsahem bakalářské práce je novostavba prodejny sportovního vybavení s bytem. Tento objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. V přízemí se nachází prodejna se svým funkčním zázemím i vstupní a neobytné prostory ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Obvodní oddělení policie ČR, Brno-Černovice 

  Vaníček, Marek
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby samostatně stojícího administrativního objektu sloužícího veřejné správě Policie ČR, jako obvodní oddělení v Brně-Černovicích, ve formě části projektové dokumentace pro provedení ...
 • Polyfunkční dům 

  Prokop, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu s kavárnou ve městě Kyjov. Novostavba se nachází v severní části města. Jedná se o 4 podlažní, částečně podsklepený objekt se ...
 • Polyfunkční dům 

  Hrochová, Žaneta
  Předmětem zpracování diplomové práce je návrh novostavby samostatně stojícího polyfunkčního domu v Brně v městské části Královo Pole. Forma odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o pětipodlažní, ...
 • Rodinný dům 

  Pelc, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dům. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je navržena sedlová. Dům je situován na pozemku svažitém k jižní straně. ...
 • Rodinný dům 

  Havlíček, Jiří
  Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 199/81 v Sezimově Ústí
 • Rodinný dům s ordinací 

  Kubát, Marek
  Bakalářská práce zadání Rodinný dům s ordinací lékaře je zpracována formou projektové dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 216/2 v obci Tvarožná.
 • Rodinný dům s ordinací lékaře 

  Štěpánková, Eva
  Bakalářská práce Rodinný dům s ordinací lékaře je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 272/1 a 272/2 v obci Srch.
 • Rodinný dům s ordinací lékaře 

  Dvořák, Josef
  Bakalářská práce Rodinný dům s ordinací lékaře je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 1110/9 ve Vamberku.
 • Rodinný dům se zubní ordinací 

  Mikyska, Kryštof
  Bakalářská práce Rodinný dům se zubní ordinací je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům je umístěn na parcele č. 477/46 v Táboře - Čelkovicích
 • Rodinný dům Slunečná 

  Pouzar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům, který se nachází v katastrálním území Dobrá Voda u Českých Budějovic. Stavba je dvoupodlažní se suterénem a garáží pro dvě vozidla, ...
 • Sportovní centrum 

  Sauer, Vít
  Obsahem diplomové práce je novostavba sportovní haly míčových sportů. Tento objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. V přízemí se nachází hrací plocha, šatny, příslušná funkční zázemí včetně technických ...