Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu 

    Kašíková, Milada
    Tato diplomová práce se zabývá vyhoříváním organických látek v cihlářském střepu za použití různých druhů lehčiv pro různé typy zemin. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé způsoby vylehčení a popis organických ...