Now showing items 1-18 of 18

 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Mateřská škola 

  Došlík, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro zhruba 75 dětí v obci Velký Týnec u Olomouce. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Účel objektu jde ruku v ruce s ...
 • Mateřská škola Uhřice 

  Ždánský, Adam
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Kaliská, Linda
  Zvýšení standartu bydlení v baťovském půldomku ve čtvrti Letná ve Zlíně.
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Nedbalová, Monika
  Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma obnova objektu bývalého okresního soudu ve Zlíně. Úkolem studie bylo najít vhodné využití objektu ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Belopotocký, Maroš
  Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť dostavbu Fakulty architektúry v areáli VUT v mestskej časti Brno-stred medzi ulicami Úvoz, Údolní a Tvrdého, z dôvodov plánovaného presunu fakulty zo súčasných priestorov na ulici ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Kopecký, Martin
  Projekt nové radnice pro městskou část Brno-sever na místě bývalých kasáren v Černých Polích. V návrhu je kladen důraz na prostorové utváření vnitřního atria a celkovou práci s přirozeným osvětlením.
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vlhová, Marie
  V bakalářské práci přemýšlím nad dobrým bydlením,ale zároveň jsem chtěla spojit bydlení s prací majitelů dohromady.Dům je v katastru obce Leskovec. Práce obsahuje projektovou dokumentaci .Návrh klade důraz na dispoziční ...
 • Stanovení modulu pružnosti zdiva ve směru ložné spáry 

  Kuchař, Martin
  Znalost deformačních vlastností zdiva ve směru rovnoběžném s ložnými spárami je základním předpokladem pro návrh konstrukcí, kde je zdivo vystaveno horizontálnímu namáhání (např zesilování s využitím předpětí). Diplomová ...
 • Stavební průzkum a diagnostika objektu 

  Vítková, Barbora
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum zděných stěn a spojovacího mostu ve Východním příkopu hradu Špilberk. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a ...
 • Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce 

  Bakešová, Martina
  Cílem diplomové práce je vypracování stručného přehledu historického vývoje cihel, metodiky diagnostiky zděných konstrukcí a jejich aplikace v praktické části pro vyhodnocení stavebního průzkumu zděné konstrukce, prováděného ...
 • Stavební průzkum, diagnostika a návrh rekonstrukce objektu 

  Novotný, David
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum křídla A objektu na adrese Rumiště 8, Brno. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a jejich vyhodnocení pro určení ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Hudečková, Kristína
  Terminál představuje spojení dvou věcí – vnitřního a vnějšího - města a okolí. Záměrem mé práce je plynule propojit hlavní pěší trasu z centra města s autobusovou a vlakovou dopravou. Aby toto spojení bylo co nejpřirozenější, ...