Now showing items 1-11 of 11

 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Scholzová, Simona
  Tématem diplomové práce je návrh poutního místa v oblasti pramene Svatá Voda v blízkosti Malenovic u Zlína. Objekt je umístěn na nejbližším vyvýšeném místě nedaleko stávajícího pramene a dominuje tak svému okolí. Návrh ...
 • House 

  Uheríková, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený z části krytý zeminou. Stavba je založena na základových pásech, nosná konstrukce je navržena ...
 • In dust we trust 

  Rujbr, Kamil
  Skrze papíry a plátna vyprávím příběh každodenní závislosti, která nás obklopuje. Vycházím z osobních pocitů a nasávám atmosféru města a míst z okraje společnosti. Toto téma zobrazuji formou abstraktní kresby a malby, ve ...
 • Městské lázně 

  Škůrek, Josef
  Řešené území se nachází v části Starého Brna mezi hotelem Voroněž a řekou Svratkou. Území protíná železniční vlečka výstaviště, která výrazně ovlivňuje půdorysnou koncepci mého návrhu na jihozápadní straně. Hmota lázní ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Pitáková, Martina
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická ...
 • S335 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce s názvem S355 má podobu velkoformátového kovového objektu. Výchozím materiálem pro sochu byla konstrukční ocel S355; socha je tvořena jednotlivými, navzájem propojenými segmenty, jež utvářejí výsledný tvar ...
 • Vizuální kontrola axiálních ložisek 

  Sýkora, Vojtěch
  Práce se zabývá kontrolou a měřením ložisek pomocí obrazových snímačů a zajištěním vhodných podmínek pro toto snímaní. Popisuje výběr vhodného hardwaru pro řešení tohoto konkrétního případu. Velkou částí práce je návrh a ...
 • Vyhlídková věž v oblasti Brdy 

  Kováčová, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je vypracování statického řešení vyhlídkové věže v oblasti Brdy. Konstrukce je vytvořena jako 3D model. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 15.1. Na ...
 • Výukový program pro demonstraci generování 2D objektů v rastru 

  Šůs, Martin
  V prvej, teoretickej časti sú diskutované rozdiely medzi rastrovou grafikov a vektorovou grafikou. Spomenuté sú ich klady a zápory a je vysvetlená potreba prevodu medzi týmito dvoma typmi grafík. Proces rasterizácie, prevodu ...
 • Výzkumně-vzdělávací centrum nanotechnologie (NanoArch) 

  Hamdanieh, Livine
  „Věda, nekonečná cest.“ Diplomová práce se zabývá návrhem vědeckého centra zaměřeného na propagaci vědy a vzdělání v oblasti nanotechnologie. Cílem projektu je navrhnout vědecké centrum, které doplní stávající areál budov ...
 • Žabovřeské louky 

  Markevičová, Vendula
  Žabovřeské a Komínské louky jsou dle názvů rozděleny, ale v reálné krajině jde o jeden souvislý prostor rozšířeného říčního údolí. Prostor, jehož linie a charakter vytvářela po staletí řeka, a tak jsem se snažila nechat ...