Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

    Heralecký, Lukáš
    Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...