Now showing items 1-2 of 2

  • Přestavba křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě 

    Škvainová, Aneta
    Předmětem mé bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě. Úprava křižovatky je řešena variantě v rozsahu odpovídající studii. Prověřovány jsou prostorové možnosti pro úpravu ...
  • Studie přestavby křižovatky silnic I/56 a II/469 v Hlučíně 

    Škvainová, Aneta
    Předmětem mé diplomové práce je variantní návrh přestavby křižovatek silnic I/56 a II/469 V Hlučíně. Křižovatky se nachází v blízkosti autobusového nádraží. Rozsahu úprav brání objekt bývalé sýpky. Prověřovány jsou prostorové ...