Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání citlivých informací z FAT32 

    Križan, Lukáš
    Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pracující se souborovým systémem FAT32, ve kterém vyhledá požadované soubory a obnoví je. Následně z těchto souborů získá citlivé informace. Nejprve jsou popsány principy FAT32 a ...