Now showing items 1-2 of 2

  • HPV pro městský provoz a seniory 

    Řehánek, Matěj
    Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...
  • Návrh jízdního kola pro městský provoz 

    Sunek, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá vozidly, která jsou poháněná lidskou silou, konkrétně návrhem rámu cyklistického kola určeného pro městský provoz. Součástí práce je část, která popisuje historický vývoj cyklistických kol, ...