Now showing items 1-2 of 2

  • Bydlení v intenzivních městských strukturách 

    Zadražilová, Miroslava
    Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, ...
  • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

    Starý, Ondřej
    Tématem diplomové práce je návrh městského domu v lokalitě blízké centrální části Brna jako alternativy ke stávajícím monofunkčním zónám a vytypování vhodných funkcí pro zadané území. Koncept je založen na kompaktním ...