Now showing items 1-17 of 17

 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Dům krátké cesty 

  Deutschová, Martina
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie městské polyfunkční struktury situované v blízkosti města Brna. Řešení umožní míchání většího množství funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na ...
 • Hospic sv. Michaela 

  Krmaš, Jan
  Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního zařízení hospice sv. Michaela. Účelem je maximální zlepšení kvality života umírajících, těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů, s možností využití paliativní ...
 • Multifunkční pavilon nemocnice v Českém Krumlově - stavebně technologický projekt 

  Mikulášek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování stavebně technologického projektu stavby nového pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Práce zpracovává přípravu výstavby a návrh organizace jednotlivých činností na staveništi v ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelový skelet průmyslového objektu 

  Buchta, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce byl návrh průmyslového objektu v Ostravě sloužícího ke třídění strusky pro následné další využití. Geometrie ocelového skeletu byla přizpůsobena požadavkům pro osazení technologie. Statický ...
 • Polyfunkční centrum občanských aktivit 

  Novák, Pavel
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce areálu vojenských autodílen budovaných v polovině 20. století. Areál se nachází v Brně v blízkosti Mírového náměstí, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Plocha pozemku ...
 • Požární stanice 

  Výšek, Jan
  Diplomová práce řeší provedení studie a vypracování dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. V objektu se uvažuje s umístěním jednotek hasičského záchranného sboru kraje kategorie JPO I a zároveň jednotky sboru ...
 • Prostorová železobetonová konstrukce průmyslového objektu 

  Pelikán, Adam
  Předmětem projektu je nosná konstrukce skladovací haly, která je navržena jako železobetonová prefabrikovaná rámová na rozpětí 18m založená na kalichových patkách. Střešní plášť je netuhý složený ze střešních kazetových ...
 • Skladová hala v Polné - hrubá vrchní stavba 

  Chroustovský, David
  Tato práce obsahuje etapu hrubé vrchní stavby skladovací haly v Polné. Součástí této práce je stavebně technologická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro železobetonový ...
 • Statický návrh konstrukce z kombinace oceli a konstrukčního skla 

  Potůčková, Simona
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění budovy provedené z kombinace oceli a konstrukčního skla obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,5x10,5 m a celkové výšky objektu 24,5 m. Objekt je ...
 • Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště 

  Wojnar, Aleš
  Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště se zaměřuje na celkové zateplení bytového domu kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno na spodní stavbě, fasádě, střeše a podhledů v podzemním ...
 • Stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl 

  Světlík, Jiří
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl v areálu Hauk – Police nad Metují. Záměrem hlavního stavebního objektu je vybudování dvoulodní ocelové ...
 • Stavebně technologický projekt tepelného napaječe v Jižních Čechách 

  Handlíř, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt tepelného napaječe na trase horkovodu mezi Českými Budějovicemi a Jadernou elektrárnou Temelín. Hlavní objekt stavby tvoří ocelová hala se zděnou administrativní ...
 • Stavebně technologický projekt víceúčelové sportovní haly Kojetín 

  Gregovský, Adam
  Řešením této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Víceúčelové sportovní haly Kojetín. Obsahuje ucelené části pro realizaci tohoto objektu. V projektu jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební plán, ...
 • Teoretický návrh ocelové výrobní haly 

  Ratica, Filip
  Bakalárska práca obsahuje prehľad oceľových konštrukčných typov hál a zásady navrhovania oceľovej nosnej konštrukcie halového objektu. Práca sa zaoberá konštrukčným riešením dispozície haly, jednotlivými elementami ...
 • Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec - hrubá vrchní stavba 

  Hirsch, Roman
  Obsahem práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní a skladové haly v Jindřichově Hradci. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, technologický předpis pro ...