Now showing items 1-8 of 8

 • Modelování ceny stavebního díla v závislosti na reálných smluvních vztazích 

  Čáp, Radim
  Disertační práce se zabývá návrhem vhodných postupů při modelování ceny stavebního díla zhotovitelem při podání nabídky, s ohledem na možná rizika výstavbového projektu, se zaměřením na jeden typ smluvních podmínek FIDIC, ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.
 • Návrh informačního systému 

  Výmola, Petr
  S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. ...
 • Návrh na zajištění finanční stability 

  Štroblíková, Lada
  Tato práce zpracovává problematiku účetní závěrky vybrané společnosti v letech 2003 – 2006. V první části je popsána teorie finanční analýzy, její metody a nástroje. V analytické části této práce byla provedena finanční ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Smržová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Sudeková, Petra
  Bakalárska práca sa venuje problematike vymáhania pohľadávok a ich zaistenia u konkrétneho veriteľa. Zameriava sa na základné poznatky týkajúce sa tejto problematiky z pohľadu právneho, účtovného, daňového a ekonomického. ...
 • Pojistné podvody 

  Vala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...