Now showing items 1-11 of 11

 • Dopravník s upínámím a odměřováním 

  Polák, Aleš
  Práce popisuje v první části současné způsoby dělení a odměřování hliníkových profilů a analýzu konkrétního válečkového dopravníku s odměřovacím zařízením pro přísun hliníkových profilů k rychlořezné kotoučové pile. Druhá ...
 • Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků 

  Caha, Lukáš
  Cílem práce na téma „Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků“, je popis současné technologie výroby railů (tlakových zásobníků) a návrh nové. Součástí nového návrhu je výběr vhodného sortimentu railů, návrh vhodného ...
 • Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla 

  Hurtík, Daniel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci pneumatického stacionárního sklíčidla, ale také je zmíněno něco z oblasti upínání obrobků a strojních svěráků pro rotační obrobky. První část obsahuje stručnou rešerši v ...
 • Konstrukce soustružnického sklíčidla se strojově nastavitelnou excentricitou 

  Petrych, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem sklíčidla se strojně nastavitelnou excentricitou ve dvou osách. První část obsahuje stručnou analýzu problematiky upínání na CNC strojích a popis dostupných sklíčidel se ...
 • Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů 

  Kozubík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Bartušek, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje typy a charakteristiky nástrojových upínačů u frézovacích strojů, které jsou upnuty ve vřeteně stroje. Jsou zde vysvětleny konstrukční a funkční vlastnosti jednotlivých upínačů. Dále popisuje ...
 • Rozbor příčin nepřesné výroby 

  Foral, Jakub
  Téma diplomové práce se zaměřuje na neshodné kusy, které vznikají v průběhu výroby součástí. Neshodné kusy a jejich následná oprava značně zvyšuje náklady ve firmě. V jednotlivých kapitolách je rozbor dané firmy a definování ...
 • Technologie výroby dílu 

  Uličný, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá technologií výroby plastového dílu pro bateriové moduly. První kapitola obsahuje rozbor základních metod obrábění, kde jsou uvedeny obecné informace o technologiích, která firma, ve které ...
 • Úprava izolace v zadní části autobusu 

  Pešina, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...
 • Výroba součástí na ohraňovacím lise 

  Zahradníček, Lukáš
  Práce předkládá přehled o technologii výroby součástí na ohraňovacích lisech. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním nejmodernějších poznatků a příkladů z praxe. Pojednává obecně o ...
 • Způsoby upínání nástrojů a obrobků 

  Kamenická, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá upínáním nástrojů a obrobků ve strojírenské praxi. Přináší přehled o možnostech jejich upínání při třískovém obrábění. Pro konkrétní obráběcí operace jsou postupně představovány jednotlivé ...