Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu 

    Gergeľ, Erik
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu a rieši deformačne napäťovú analýzu prvku sťahovacieho mechanizmu okna osobného automobilu. Hlavným cieľom práce je určenie rozloženia napätia a z neho vyplývajúceho ...
  • Konstrukce brzdného mechanismu 

    Laštůvka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí brzdného a aretačního mechanismu pro vysokotlaký viskozimetr, který je umístěný v laboratořích Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Brzdný mechanismus je schopen brzdit moment o ...