Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce frézovací hlavy pro CNC soustruh s nastavitelným sklonem 

  Horák, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovací hlavy s B osou pro soustružnické obráběcí centrum. Práce obsahuje rešeršní část s CNC soustružnickými obráběcími centry, jejich nástrojovými soustavami a přehled ...
 • Návrh nového upínání VBD pro frézovací nástroje na obrábění dřeva 

  Vančura, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínání výměnných břitových destiček dřevoobráběcích frézovacích nástrojů. Hlavním cílem práce je navrhnout vlastní upínací systém VBD s přihlédnutím k požadavkům firmy Vydona, ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Návrh výroby upínacího přípravku 

  Tuza, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního upínacího přípravku, který by měl být součástí každé domácí dílny, ale je primárně určený pro vrtací operace. V teoretické části je prezentována rešerše různých druhů ...
 • Otočné stoly pro obráběcí stroje 

  Novotný, Michal
  Cílem této bakalářské práce je popis aktuálního stavu vědy a techniky zabývající se problematiku otočných stolů pro obráběcí stroje. Analýza jednotlivých komponent, ze kterých se otočné stoly skládají a vhodnost aplikace ...