Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

    Mikulka, Jiří
    Tato práce podává přehled historických i moderních metod a postupů využívaných v kryptografii. Popisuje a zhodnocuje šifry, které byly používány od samotných počátků šifrování informací až po šifry používané v dnešní době. ...
  • Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy 

    Fojtová, Lucie
    Některé z dneších moderních šifrovacích systémů obsahují ve svých základech myšlenky klasických symetrických šifer, jako je např. transpoziční princip v šifře DES. Pro úspěšnou kryptoanalýzu těchto druhů šifer je třeba ...