Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace pro návrh a vizualizaci lezeckých stěn 

  Náplava, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací programu pro modelování umělých lezeckých stěn. Aplikace, psaná v programovacím jazyku Python, je nadstavbou profesionálního grafického programu Blender. Umožňuje uživateli vytvořit model ...
 • Centrum volného času Brno 

  Machát, Jan
  Centrum volného času se nachází v brněnské části Nový Lískovec. Pozemek je svažitého charakteru, je ohraničen zástavbou panelových domů. Objekt je tvořen jednou hmotou s průchozí pasáží uprostřed. Pasáž kopíruje svah terénu, ...
 • Design prvků dětského hřiště 

  Slováková, Eliška
  V diplomové práci se zabývám designem hracích prvků dětského hřiště. Práce obsahuje také rozbor a analýzu daného tématu. Navrhla jsem několik variant řešení, ze kterých jsem si vybrala tu nejvhodnější. Ta je rozpracovaná ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kyšková, Anna
  Polyfunkční dům s lezeckou stěnou a kurty pro ricochet, kavárnou a obchodní pasáží.
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je navrhnout takovou studii a stavební program, který by se stal kompromisem mezi požadavky města Brna a VUT na území areálu Kraví hora v centru Brna. O území usiluje město Brno a rádo by jej ...
 • Lezecké centrum 

  Kučerová, Daniela
  Předmětem této diplomové práce je vypracovat dokumentaci pro provedení stavby - novostavby lezeckého centra. Objekt se nachází v severních Čechách, v obci Litoměřice. Při návrhu byl kladen důraz na co nejvyšší kvalitu ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ottopalová, Veronika
  Navrhovaný polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Pozemek je tvořen několika parcelami a spadá pod městkou část Brna Zábrdovice. Tato městská část je typická svou blokovou zástavbou, která ...
 • Rekonstrukce budovy kina 

  Uhrinec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu budovy kina v meste Gbely. Je to kompletná rekonštrukcia celej budovy ako z exteriéru tak aj z interiéru. Pôvodná funkcia budovy, budova s kinosálou, sa zmenila na športovo ...
 • Sportovní centrum 

  Vančura, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh sportovního centra. Jedná se o návrh samostatně stojícího objektu s prostory pro horolezeckou stěnu, saunu, masážní místnost, prostory pro fitness, spinning a jógu. Součástí je také bar ...
 • Sportovní centrum 

  Hentschelová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu samostatně stojícího sportovního centra. Objekt je umístěn na parcele č.1930/48 katastrálního území města Pacov. Jedná se o nepodsklepenou, ...
 • Sportovní centrum v Hradci Králové 

  Pourová, Veronika
  Sportovní centrum v Hradci Králové. Jedná se o moderní sportovní centrum obsahující různé sportovní vyžití, jako například: squash, fitnes prostor, lezeckou stěnu, saunu, masáže a další možné aktivity. Sportovní centrum ...
 • Sportovní centrum Za Lužánkami Brno 

  Kociánová, Lenka
  Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento ateliér byl zaměřen na vypracování urbanisticko-architektonického komplexu stávajících, renovovaných a nových objektů s ...
 • Sportovní objekt, Kroměříž 

  Foltýnová, Kateřina
  V této práci řeším návrh novostavby sportovního centra na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Dům se nachází v okrajové části obce Kroměříž. Jedná se o nepodsklepenou stavbu, jejíž jedna část je jednopodlažní a druhá ...
 • Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová 

  Varjú, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její ...