Now showing items 1-2 of 2

  • Signaling Pathway For Butanol Production In Clostridium Beijerinckii Nrrl B-598 

    Musilová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    In this study, we bring the first dynamic model of signaling pathway for butanol production in sporulating, solvent-producing bacterium, Clostridium beijerinckii NRRL B-598. The model allows to study functions of individual ...
  • Signální dráha produkce butanolu bakterií rodu Clostridium 

    Musilová, Jana
    Diplomová práce se zabývá studiem signální dráhy produkce butanolu bakterií rodu Clostridium. V první části pojednává o modelování signálních drah pomocí metod systémové biologie. Navazuje popisem zisku dat pro tvorbu a ...