Now showing items 1-20 of 55

 • Cloud Framework on Infrastructure as a Service 

  Pech, David
  Práce se zabývá podrobnou analýzou požadavků na moderní aplikační rámec pro prostředí cloud. Za pomoci standardních návrhových vzorů a technik připravuje teoretický základ a pravidla, která musí uvnitř rámce platit. V práci ...
 • Cloudové řešení pro zpracování 3D modelů 

  Klemens, Jakub
  Tato práce se zabývá možnostmi zpracování 3D modelů v prostředí cloudových aplikací. Na základě získaných znalostí vznikla knihovna Cloud3D implementována v jazyce C++. Výsledná knihovna slouží k rychlému vytváření ...
 • Cloudový server pro správu robotů 

  Jezerský, Matouš
  Cílem tohoto projektu je zefektivnit a zabezpečit uživatelský přístup k robotům využívajícím platformu ROS a serverům, které na nich běží, bez nutnosti rekonfigurace při změně sítě či potřeby přímého VPN připojení, a také ...
 • Dočasná zóna 

  Maňas, Kristian
  Dočasná zóna je open-source design studio. Tato diplomová práce se zabývá vznikem projektu a jeho teoretickým základem ze kterého vychází. Teoretická část definuje pojem „open-source design“ a snaží se vysvětlit motivaci ...
 • Experiences in building a mOSAIC of clouds 

  Petcu, Dana; Di Martino, Beniamino; Venticinque, Salvatore; Rak, Massimiliano; Máhr, Tamás; Lopez, Gorka; Brito, Fabrice; Cossu, Roberto; Stopar, Miho; Šperka, Svatopluk; Stankovski, Vlado (NEUVEDEN, 2013-05-24)
  The diversity of Cloud computing services is challenging the application developers as various and non-standard interfaces are provided for these services. Few middleware solutions were developed until now to support the ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V úvodní části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. V další část se pak věnuje ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V první části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. Druhé část se pak věnuje samotnému ...
 • Herní portál v Cloudu 

  Rozsypálek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací herního portálu v cloudu pro jednoho vybraného  poskytovatele Platformy jako služby (PaaS). Stěžejní částí této práce je výběr vhodných technologií a jejich využití v ...
 • Herní portál v Cloudu 

  Pečínka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou herního portálu v Cloudu navrženého pro zvoleného poskytovatele PaaS. Informuje o možnostech, jež nabízí cloudové počítání. Shrnuje výhody a nevýhody poskytovatelů PaaS. Věnuje se ...
 • Indikátor bouřek 

  Studený, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor bouřek, blesků a jejich detekcí. Teoretický popis poté postupně přechází k navržení vlastního detektoru. Detektor bude pracovat tak, že při bleskové aktivitě zachytí impulzy, ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Kotásek, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace vlastní mikroblogovací služby, která bude moci být využívána na Fakultě informačních technologií VUT v Brně a bude zaměřena na komunikaci v týmech a efektivní vyhledávání ...
 • Mobilní systém pro sběr zpětné vazby zákazníků 

  Kadlubiec, Jakub
  Práce se zabývá popisem tvorby mobilního systému pro monitoring zákaznické spokojenosti a sběr zpětné vazby od návštěvníků v restauracích s názvem Huerate. Komplexně jsou popsané všechny fáze vývoje systému. První část ...
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK 

  Heller, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi použití NoSQL databáze MongoDB jako úložiště pro data, která jsou v Google App Engine SDK ukládána databázovými stuby - rozhraními pro simulaci produkčního databázového prostředí v Google App ...
 • Nástroj pro podporu spolupráce při agilním modelování a vývoji software 

  Semmler, Jiří
  Tato práce se zabývá definicí a popsáním problému, který je na pomezí projektového a znalostního managementu s důrazem na agilní vývoj a agilní modelování. Na základě nalezeného a ověřeného problému se v práci hledá stávající ...
 • Ochrana soukromí v cloudu 

  Chernikau, Ivan
  V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, ...
 • Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze 

  Čonka, Filip
  Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných ...
 • Platforma pro zpracování formulářů pro zdravotnická zařízení 

  Šustek, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit systém pro automatizaci a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři ve spolupráci se zdravotnickým zařízením v Praze. Řešením je centralizovaný SaaS systém, který umožní jednotně ...
 • Portabilita distribuovaných výpočtů v rámci cloudových infrastruktur 

  Duong, Cuong Tuan
  Diplomová práce se zabývá analýzou řešení distribuovaných výpočtů pro metagenomickádata v rámci cloudových infrastruktur. Popisuje specifickou platformu META-pipe zalo-ženou na architektuře klient-server v infrastruktuře ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kašpárek, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a návrhem zlepšení v oblasti komunikace. Zaměřuje se především na procesy související se správou e-mailů a komunikací uvnitř i vně organizace. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto diplomovej práce je posúdenie informačného systému a návrh zmien. Východisko k spracovaniu analytickej a návrhovej časti tvorí teoretický základ problematiky. Využité metódy pri analýzach sú z prostredia ...