Now showing items 1-1 of 1

  • Rotační sušící a sintrovací pece 

    Rafaj, Svatomír
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...