Now showing items 1-8 of 8

 • Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy 

  Kšica, Filip
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými ...
 • Nanoelectronic COupled problems solutions - nanoCOPS: modelling, multirate, model order reduction, uncertainty quantification, fast fault simulation 

  ter Maten, E Jan W; Putek, Piotr; Gunther, Michael; Pulch, Roland; Tischendorf, Caren; Strohm, Christian; Schoenmaker, Wim; Meuris, Peter; De Smedt, Bart; Benner, Peter; Feng, Lihong; Banagaaya, Nicodemus; Yue, Yao; Janssen, Rick; J Dohmen, Jos; Tasić, Bratislav; Deleu, Frederik; Gillon, Renaud; Wieers, Aarnout; Brachtendorf, Hans-Georg; Bittner, Kai; Kratochvíl, Tomáš; Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Götthans, Tomáš; Dřínovský, Jiří; Schöps, Sebastian; J Duque Guerra, David; Casper, Thorben; De Gersem, Herbert; Römer, Ulrich; Reynier, Pascal; Barroul, Patrice; Masliah, Denis; Rousseau, Benoît (2016-07-14)
  The FP7 project nanoCOPS derives new methods for simulation during development of designs of integrated products. It covers advanced simulation techniques for electromagnetics with feedback couplings to electronic circuits, ...
 • Návrh řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo 

  Slepánek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo. V první části je čtenář seznámen s historií a prvním použitím anti-blokovacího systému, jeho principy a hlavními funkcemi. Jsou zde také ...
 • Ovládání generátoru sítového provozu z prostředí OPNET Modeler 

  Bartl, Milan
  Tato práce popisuje rozhraní mezi síťovým simulátorem OPNET Modeler a generátorem síťového provozu IxChariot. Cílem je ovládání generátoru pomocí dat ze simulace uvnitř OPNET Modeleru, přesněji generování datového toku s ...
 • Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu ...
 • Virtuální prototyp electro-magnetického aktuátoru pro tlumení vibrací 

  Garami, Boris
  Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením virtuálneho prototypu elektromagnetického aktuátoru na tlmenie vibrácií. V prostredí programu FEMM bola vykonaná elektromagnetická analýza, z ktorej sa získali parametre elektromagnetu ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...