Now showing items 1-20 of 22

 • Fosilní paliva v ČR 

  Němec, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu fosilních paliv, dále jejich rozdělením, vznikem, vlastnostmi a jejich využitím. V práci je dále zmapována těžba, dovoz a vývoz fosilních paliv na území České Republiky.
 • Kotle na tuhá paliva 

  Krolák, Michal
  Cieľom práce je vypracovať rešerš na tému problematiky kotlov na tuhé palivá. V prvej časti práce je popísaná problematika tuhých palív. Druhá časť práce sa zaoberá jednoduchým rozdelením kotlov na tuhé palivá pre domáce ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Skočík, Lukáš
  Tato práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva, a to jak na fosilní paliva, tak i na moderní formy biomasy. V první části jsou popsány a vysvětleny vlastnosti, složení a důležité charakteristické veličiny ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Kotle na tuhá paliva 

  Bednář, František
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv, jejich rozdělení, vlastnosti, možnosti úprav a ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Kádek, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na tuhá paliva pro vytápění rodinných domů, přičemž je pojednáváno zejména o koltích využivajících fosilní paliva i různé formy biomasy. První část je věnována rešerši tuhých paliv ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Vidlák, David
  Cílem bakalářské práce je přiblížit si poznatky o technologiích moderního vytápění rodinných domů. První část práce je věnována historii a základním informacím o vytápění. Další část práce se zabývá nejpoužívanějšími ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Marcin, Richard
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhrnúť poznatky o dnešných technológiách vo vykurovaní domu vrátane nových, ktoré majú v tomto smere veľký potenciál. V prvej časti sa práca venuje popisu histórii vykurovacích systémov ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Zbořil, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešní technologii vytápění rodinných domů včetně nových, které mají v tomto směru velký potenciál. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout informace o dnešních možnostech vytápění rodinných domů se zaměřením především na efektivní, ekologické a obnovitelné zdroje energie, vyzdvihnout výhody a nevýhody jednotlivých systémů ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Vafek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Dubnický, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o dnešných moderných spôsoboch vykurovania rodinných domov. Jednotlivé typy vykurovania sú vzájomne porovnávané z ekonomického, prevádzkového a ekologického hľadiska. Na záver ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Tenora, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh pojízdného pásového dopravníku na hnědé a černé uhlí. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány všechny komponenty pásového dopravníku, dále funkční výpočty dle normy ČSN ISO ...
 • Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu 

  Mucha, Matej
  Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. ...
 • Šikmý pásový dopravník pro dopravu uhlí 

  Kostelník, Jan
  Cílem mé bakalářské práce na téma Šikmý pásový dopravník pro dopravu uhlí s maximální zrnitostí 45mm bylo vypracovat technickou zprávu která bude obsahovat zejména: koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, ...
 • Vliv změny paliva na účinnost kotle 

  Hazucha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením tuhých paliv a sepsáním jejich nejdůležitějších vlastností, rozdělením kotlů na tuhá paliva do výkonu 200 kW a legislativními nároky na tyto kotle. Další část práce se zabývá vlivem ...
 • Vodíková paliva 

  Tyagunova, Victoria
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce ...
 • Vodorovný šnekový dopravník pro dopravu uhlí 

  Průša, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat návrh šnekového dopravníku pro dopravu drobného uhlí. V práci se řeší zejména výpočet hlavních rozměrů dopravníku, volba pohonné jednotky dopravníku, a to vzhledem ...